Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Op alle transacties zijn de verkoopvoorwaarden van Anthos (Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten) van toepassing, die wij u éénmaal per jaar toesturen. De verkoopvoorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk door beide partijen overeengekomen.